CRISP Platform
CRISP Magazine #4

Hoe kan zelfkritiek en zorg ontwerpers inspireren?


CRISP Platform is een samenwerking tussen onderzoekers en ontwerpers van creatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en industriële partners. In acht innovatieve projecten wordt het blikveld op het ontwerpen voor Product Service Systems verruimd. Ontwerpers leren de waarde van onderzoek en hoe het toe te passen. Onderzoekers krijgen inzicht in de ontwerppraktijk en hoe hun onderzoek in kan spelen op de doelstellingen van de industrie. CRISP is hét voorbeeld hoe wetenschappers, ontwerpbureaus en de industrie samen kunnen innoveren.


Is welzijn hetzelfde als gezond zijn? Ontwerpen voor welzijn is natuurlijk ook relevant buiten de zorg. Meningen lopen echter uiteen over wanneer en hoe een ontwerper hierin moet worden betrokken. Het magazine team zwengelt de discussie aan en geeft de ruimte aan diverse standpunten. De zorgzaamheid en zelfreflectie daarop vinden hun weerslag in de zen-achtig geïllustreerde cover.

CRISP Magazine is een tastbare weerslag van de theoretische inzichten uit de projecten. Zo inspireren we meer dan 200 projectleden, die in deze vorm van elkaar leren. Taken By Storm maakt het magazine in intensieve samenwerking met het redactieteam, waarbij de uitdaging is om de complexe informatie te ontrafelen tot een helder visueel verhaal. De twee lagen in het issue dragen elk hun eigen kleur, en kruisverwijzingen tussen projecten tonen nieuwe verbanden.


 

Overzicht boven alles

De verbanden en verhoudingen tussen de artikelen worden tot het laatste moment op elkaar afgestemd. Pas als alles klopt, gaat het naar de drukker.