CRISP Platform
CRISP Magazine #2

Hoe verweef je waarde in het ontwerpproces?


CRISP Platform is een samenwerking tussen onder­zoekers en ontwerpers van creatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en industriële partners. In acht innovatieve projecten wordt het blikveld op het ontwerpen voor Product Service Systems verruimd. Ontwerpers leren de waarde van onderzoek en hoe het toe te passen. Onderzoekers krijgen inzicht in de ontwerppraktijk en hoe hun onderzoek in kan spelen op de doelstellingen van de industrie. CRISP is hét voorbeeld hoe weten­schappers, ontwerpbureaus en de industrie samen kunnen innoveren.

De positieve reacties op het eerste issue van CRISP magazine bleven — zelfs zes maanden later — binnenkomen bij de redactie. Het eerste issue zette een overzicht neer, CRISP #2 gaat verder met meer vorm- en inhoudelijk experiment. De rode draad in het magazine, value, wordt belicht vanuit zowel economisch oogpunt als vanuit samenwerking. Door de titel letterlijk in het omslag te verweven, tonen we hoe het denken over waarde is ingebed in ontwerpprocessen bij CRISP.


CRISP Magazine is een tastbare weerslag van de theoretische inzichten uit de projecten. Zo inspireren we meer dan 200 projectleden, die in deze vorm van elkaar leren. Daarnaast wordt het magazine met enthousiasme verspreid onder stakeholders. Taken By Storm maakt het magazine in intensieve samenwerking met het redactieteam, waarbij de uitdaging is om de complexe informatie te ontrafelen tot een helder visueel verhaal. De twee lagen in het issue dragen elk hun eigen kleur, en kruisverwijzingen tussen projecten tonen nieuwe verbanden.

Het eerste exemplaar van CRISP #2 werd overhandigd aan Guido Landheer van het Ministerie van Economische Zaken tijdens de 5e Design Review Session met als thema ‘Toegevoegde waarde’. Guido liet weten dat de creatieve sector trots mag zijn op een magazine dat zijn toegevoegde waarde heeft bewezen. En dat zijn wij ook!


 

Het proces

Knallende ideeën, kritische blikken en een nauwe samenwerking met het redactieteam in intensieve sessies, leidden tot een krachtig tweede issue.

CRISP magazine was niet alleen te koop op de Dutch Design Week, verschillende ontwerpers gebruikten het als onderdeel van hun expositie.

Dankzij Jesse Asjes bij het Textiel Museum, konden we stof breien waarin Smart Textile technologie is verwerkt. Zo maakten we ‘Value Matters’ zichtbaar.

Het eerste exemplaar van CRISP #2 werd overhandigd aan Guido Landheer van het Ministerie van Economische Zaken.