CRISP Platform
CRISP Magazine #3

Hoe kan je een prototype maken van een dienst?


CRISP Platform is een samenwerking tussen onderzoekers en ontwerpers van creatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en industriële partners. In acht innovatieve projecten wordt het blikveld op het ontwerpen voor Product Service Systems verruimd. Ontwerpers leren de waarde van onderzoek en hoe het toe te passen. Onderzoekers krijgen inzicht in de ontwerppraktijk en hoe hun onderzoek in kan spelen op de doelstellingen van de industrie. CRISP is hét voorbeeld hoe wetenschappers, ontwerpbureaus en de industrie samen kunnen innoveren.


Dit nummer gaat over de waarde van het maken van prototypen voor innovatie en implementatie. Veel discussies richten zich op hoe veel nou daadwerkelijk te maken of te faken. Om de lezer te prikkelen maakten we van de titel op de cover een fysiek prototype.

CRISP Magazine is een tastbare weerslag van de theoretische inzichten uit de projecten. Zo inspireren we meer dan 200 projectleden, die in deze vorm van elkaar leren. Taken By Storm maakt het magazine in intensieve samenwerking met het redactieteam, waarbij de uitdaging is om de complexe informatie te ontrafelen tot een helder visueel verhaal. De twee lagen in het issue dragen elk hun eigen kleur, en kruisverwijzingen tussen projecten tonen nieuwe verbanden.


 

Ook een omslag kun je bouwen


Modellen en prototypes kun je nauwelijks beter illustreren dan door de 3D printer aan het werk te zetten en fysiek letters te gaan bouwen — tot en met ingebouwde verlichting.