CRISP Platform
CRISP Magazine #1

Hoe inspireer je 179 projectleden?


CRISP Platform is een samenwerking tussen onder­zoekers en ontwerpers van creatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en industriële partners. In acht innovatieve projecten wordt het blikveld op het ontwerpen voor Product Service Systems verruimd. Ontwerpers leren de waarde van onderzoek en hoe het toe te passen. Onderzoekers krijgen inzicht in de ontwerppraktijk en hoe hun onderzoek in kan spelen op de doelstellingen van de industrie. CRISP is hét voorbeeld hoe weten­schappers, ontwerpbureaus en de industrie samen kunnen innoveren.

Producten worden complexer, en bestaan vaak zelfs enkel als software interface of dienst. Zo rijst een prikkelende — en confronterende — vraag: “Don’t you design chairs anymore?”. Wij kozen dit citaat uit een van de artikelen voor de cover, omdat het zo goed de paradox van het ontwerpen van Product Service Systems vangt: ontwerpers bedenken geen eenvoudige, op zichzelf staande objecten meer, maar werken aan een klein deel dat onderdeel is van een verbonden samenleving.


CRISP Magazine #1 is een tastbare weerslag van de theoretische inzichten uit de projecten. Zo inspireren we 200 projectleden, die dankzij deze vorm van elkaars verhalen leren. Daarnaast wordt het magazine met enthousiasme verspreid onder stakeholders. Taken By Storm maakt het magazine in intensieve samenwerking met het redactieteam, waarbij de uitdaging is om de complexe informatie te ontrafelen tot een helder visueel verhaal. De twee lagen in het issue dragen elk hun eigen kleur, en kruisverwijzingen tussen projecten tonen nieuwe verbanden.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Marjan Hammersma, Directeur generaal van het Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap tijdens de vierde Design Review Session. Het magazine wordt met veel enthousiasme ontvangen — en voordat de dag voorbij is worden er al plannen gemaakt voor het volgende issue. Yeah!


Elk artikel draagt zijn eigen karakter voor herkenbaarheid en inzicht in de inhoud.

 

Het proces


Als deel van het redactieteam zijn we verguld dat het magazine zoveel blije gezichten opleverde. De projectleden waren trots om hun eigen inhoud zo gevisualiseerd te zien.


Maar vooral zagen ze de voortgang van alle projecten in één overzicht. Vastgelegd als een tastbare tussenstand, namen ze de energie van de dag mee naar huis — als blijvende inspiratiebron.De verbanden en verhoudingen tussen de artikelen worden tot het laatste moment op elkaar afgestemd. Pas als alles klopt, gaat het naar de drukker.

Presentatie van het Magazine door Paul Hekkert, voorzitter van CRISP Platform.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan Marjan Hammersma, Directeur generaal van het Ministerie Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Het magazine wordt met veel enthousiasme ontvangen. Dat moet gevierd worden!

En voordat de dag voorbij is worden er al enthousiast plannen gemaakt voor het volgende issue. Yeah!