Port of Rotterdam
Transitiestijl & infographics

Hoe maak je een complexe transitie inzichtelijk?


Het Havenbedrijf werkt in de Rotter­damse haven hard aan de klimaatdoelstelling van Parijs. Bijna 20% van alle Neder­landse CO2 uitstoot komt hier vandaan. De ambitie is hoog: in 2050 moet het Rotterdamse havengebied CO2 neutraal zijn. Om dat te bereiken moeten er fundamentele veranderingen plaatsvinden. Dat begint met inzicht geven in de complexe bestaande situatie, om vervolgens in 3 stappen weer te geven wat nu kan en wat er veranderd moet worden. Zo worden de keuzes waar bedrijven en politiek voor staan glashelder.

Complexe inhoud verbeelden
“Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden” is hier meer dan waar: door de processen te verbeelden zetten wij de discussie inhoudelijk op scherp. We werken daarbij graag samen met Roos & van de Werk, die het Havenbedrijf helpt met het formuleren van hun strategie.

De nieuwe standaard
De inhoud die we verbeelden, gaat verder dan waar de huisstijl van het Havenbedrijf in voorzag. Voor complexe infographics was nog geen standaard, en beelden en illustraties van de fossiele industrie helpen niet om de toekomst dichterbij te brengen. We ontwikkelden een heldere, grafische stijl waarin processen en onderlinge relaties perfect tot hun recht komen, zowel in statische als geanimeerde beelden. We tellen nu 400+ iconen — en de transitie is nog maar amper begonnen!

Binnen het Havenbedrijf wordt ons werk op alle niveau’s enthousiast toegepast: in presentaties van de directie, op summits, online en in brochures en folders. Zowel de stijl als de iconen zijn opgenomen in de huisstijlrichtlijnen — zo is de visuele identiteit zelf ook duurzamer geworden. Weer een stap richting een klimaatneutrale toekomst!

De haven van Rotterdam in 3 stappen op weg naar CO2 neutraal. De eerste stap is efficiency en het aanleggen en uitbreiden van de infrastructuur in het havengebied.

De tweede stap is het creëren van een nieuw energiesysteem die zijn kracht haalt uit elektriciteit en waterstof. Zo is er (net zoals bij stroom) grijze en groene waterstof. En een blauwe tussenvariant, om het nog technischer te maken.

De derde en laatste stap is toewerken naar een circulaire productie. Dit vereist een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem. Zo is te zien dat, op de CO2 uitstoot van consumenten na, bijna alles weer kan worden hergebruikt.

De haven van Rotterdam CO2 neutraal maken heeft ook zijn weerslag op de logistiek in en om de haven. Bekijk de initiatieven voor duurzaam transport op zee, in de haven, en in het achterland.

Het 3 stappen plan komt voort uit vier scenario’s voor een klimaatneutrale haven. De gedrukte versie werd uitgedeeld op het eerste Energie summit.

In deze brochure wordt de hele energietransitie begrijpelijk gemaakt.

De feiten worden in één oogopslag duidelijk; waarvoor is het havengebied verantwoordelijk?

De vele nieuwe initiatieven vereisen nauwe samenwerking.

De stijl is online net zo helder.

Om de discussie aan te gaan zijn mogelijkheden en gevolgen van technieken slim in beeld gebracht. Waaronder Carbon Capture and Storage, een controversiële aanpak voor het opslaan van afgevangen CO2.

De reis van een container illustreert de kracht van de Rotterdamse havenoverslag.

Ook worden er campagnebeelden ontwikkeld, om in te zetten voor sterke communicatie.

90% van alle transport ter wereld gaat via zee. Een inzichtelijker proces over de winning en toepassing van olie in brandstoffen is dan ook essentieel wil je naar verandering toewerken.

De haven verbindt zee en achterland, en ook daar kan het transport schoner en slimmer. Er is een wereld te winnen!

De Energy In Transition Summit is één van de vele events waar onze visualisaties aanzetten tot verandering. Zo presenteert onder andere Caroline Kroes met regelmaat toekomstscenario‘s. Foto © Port of Rotterdam.

Foto © Port of Rotterdam.

Visualisatie CO2 reductie in de transportketen op groot scherm tijdens de Energy In Transition Summit. Foto © Port of Rotterdam.

De energietransitie begint bij het in beeld brengen van de energiestromen…

…om vervolgens de beoogde veranderingen te visualiseren.

De stijl wordt organisatiebreed gedragen. Zo komt ook deze proef met een mobiele OCR paal om containers te scannen en tracken tot leven.