Port of Rotterdam
Transitiestijl & infographics

Hoe maak je een complexe transitie inzichtelijk?


Het Havenbedrijf werkt in de Rotter­damse haven hard aan de klimaatdoelstelling van Parijs. Bijna 20% van alle Neder­landse CO2 uitstoot komt hier vandaan. De processen binnen en tussen alle organisaties, zijn complex. Om uitstoot terug te dringen moeten er fundamentele veranderingen plaatsvinden. Dat begint met inzicht geven in de bestaande situatie om vervolgens toekomst­scenario’s te verbeelden. Zo worden de keuzes waar bedrijven en politiek voor staan glashelder.

Complexe inhoud verbeelden
We ontwikkelen samen met Roos & van de Werk een hele reeks publicaties, waarbij zij het voortouw nemen op het vlak van strategie terwijl Taken By Storm vanuit de vorm de discussie inhoudelijk op scherp zet. “Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden” is hier meer dan waar. Onze visualisaties worden veelvuldig toegepast in presentaties op summits, online en in brochures en folders.

De nieuwe standaard
De inhoud die we verbeelden, gaat verder dan de huisstijl van het Havenbedrijf in voorziet. Hoewel het een stevige basis gaf, was voor complexe infographics nog geen standaard, en beelden en illustraties van de fossiele industrie helpen niet om de toekomst dichterbij te brengen. We ontwikkelden een heldere, grafische stijl waarin processen en onderlinge relaties perfect tot hun recht komen. We tellen nu 300+ iconen — en de transitie is nog maar amper begonnen!

Binnen het Havenbedrijf wordt ons werk op alle niveau’s enthousiast toegepast. Zowel de stijl als de iconen zijn opgenomen in de huisstijlrichtlijnen: zo is de visuele identiteit zelf ook duurzamer geworden. Weer een stap richting een klimaatneutrale toekomst!

De mogelijkheden en gevolgen van technieken slim in beeld brengen om de discussie aan te gaan, waaronder Carbon Capture and Storage. Een controversiële aanpak voor het opslaan van afgevangen CO2.

Wij visualiseerden vier scenario’s voor een klimaatneutrale haven. De gedrukte versie werd uitgedeeld op het eerste Energie summit.

In deze brochure wordt de hele energietransitie begrijpelijk gemaakt.

De feiten worden in één oogopslag duidelijk; waarvoor is het havengebied verantwoordelijk?

Succes vereist nauwe samenwerking.

De stijl is online net zo helder.

De haven verbindt zee en achterland, en ook daar kan het transport schoner en slimmer. Er is een wereld te winnen!

De reis van een container illustreert de kracht van de Rotterdamse havenoverslag.

Ook worden er campagnebeelden ontwikkeld, om in te zetten voor sterke communicatie,

De Energy In Transition Summit is één van de vele events waar onze visualisaties aanzetten tot verandering. Zo presenteert onder andere Caroline Kroes met regelmaat toekomstscenario‘s. Foto © Port of Rotterdam.

Foto © Port of Rotterdam.

Visualisatie CO2 reductie in de transportketen op groot scherm tijdens de Energy In Transition Summit. Foto © Port of Rotterdam.

De energietransitie begint bij het in beeld brengen van de energiestromen…

…om vervolgens de beoogde veranderingen te visualiseren.

De stijl wordt organisatiebreed gedragen. Zo komt ook deze proef met een mobiele OCR paal om containers te scannen en tracken tot leven.